Haberler

Türler arası rekabet


Aynı topluluktaki farklı türler arasındaki uyumsuz türler arası ilişkiler, aynı veya çok benzer ekolojik nişlere sahiptir ve her iki popülasyon için yeterli olmadığında, aynı çevresel kaynak için bir anlaşmazlık mekanizmasını tetikler.

Bu mekanizma, etkileşen iki popülasyonun yoğunluk kontrolünü, bunlardan birinin neslinin tükenmesini veya hatta ekolojik nişin uzmanlaşmasını belirleyebilir.

Bir türün adı verilen başka bir türün büyümesini veya çoğalmasını engellediği ilişki amensal, toksik maddelerin salınmasıyla. Örnekler:

  • Mantarlar Penicillium notatum bakterilerin çoğalmasını önleyen bir antibiyotik olan penisilini ortadan kaldırır.

  • Gonyaulax dinoflagellat fenomenden sorumlu salgılanan maddeler "kırmızı gelgit", deniz faunasının ölümünü belirleyebilir.
  • Toksik maddelerin belirli bitkilerin kökleri tarafından salgılanması ve ortadan kaldırılması, bölgedeki diğer türlerin büyümesini önler.