Bilgi

Broadbill Swordfish popülasyonu tamamen iyileşti mi?

Broadbill Swordfish popülasyonu tamamen iyileşti mi?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Broadbill Kılıç Balığı hakkında Xiphias gladius:

Richard Ellis'i okudum"Kılıç Balığı: Okyanus Gladyatörünün Biyografisi", Chicago University Press, 2013. Endüstriyel güçlü balıkçılıkla ilgili bölüm, 20. yüzyılın sonlarına kadar aşırı avlanma nedeniyle kılıç balığı popülasyonunun azaldığını anlatıyor. 11. Bölümde, kılıç balıklarının tehlikede olup olmadığını tartışıyor ve 1990'ların sonundaki koruma çabalarını anlatıyor. Kuzey Atlantik'te kılıç balığı popülasyonunda bir artış olduğunu söylüyor (ancak popülasyonun en parlak günlerine tam olarak kavuşup kavuşmadığını bilmediğimizi söylüyoruz) ve Pasifik ve Akdeniz popülasyonları hakkında çok az bilgi olduğunu söylüyor.

Kuzey Atlantik ve Kuzey Pasifik nüfusu için https://www.fishwatch.gov adresinde kuzey Atlantik ve batı kuzey Pasifik'in aşırı avlanmadığını ve aşırı avlanmaya maruz kalmadığını (bence bu iyi) söyleyerek bazı bilgiler buldum. kuzey Pasifik aşırı avlanma değil, aşırı avlanmaya tabidir. ICCAT, okunması zor bir Atlantik, ICCAT 2017 raporu yayınladı. Anladığım kadarıyla kuzey Atlantik aşırı avlanmazken, güney Atlantik nüfusu aşırı avlanır ve tehlikede. Pasifik için, Kuzey Orta ve Batı Pasifik'te aşırı avlanma olmadığını söyleyen Pasifik, ICCAT 2018'e bakın:

Genel olarak, temel durum modeli, WCNPO kılıç balığı stokunun muhtemelen aşırı avlanmadığını ve MSY'ye dayalı veya avlanmayan yumurtlama biyokütlesine dayalı referans noktalarının %20'sine göre aşırı avlanma yaşamadığını göstermiştir.

Bu raporları uzman olmayanlar için okumak zor, bu yüzden burada kılıç balığı popülasyonları hakkında birkaç soru soruyorum:

  1. Kılıçbalığı nesli tükenmekte olan türler mi?
  2. Kılıç balığı popülasyonu sürdürülebilir mi?
  3. Nüfus başına P = { Kuzey Atlantik, Güney Atlantik, Kuzey Pasifik, Güney Pasifik, Hint, Akdeniz }:

    3.1 P popülasyonu tehlikede mi?

    3.2 Nüfus güvenli mi (tehdit altında değil) veya en az endişeli mi?

    3.3 Nüfus tamamen iyileşti mi ve sağlıklı bir boyuta ulaştı mı?


Atlantik ve Pasifik Okyanuslarındaki kılıç balıklarının hareketleri ve davranışları açılır uydu arşiv etiketleri kullanılarak incelendi

Mevcut adres: Deniz Koruma Bilim Enstitüsü, Offfield Billfish Araştırmaları Merkezi, 2809 South Mission Road, Suite G, Fallbrook, CA 92028, ABD.

Pfleger Çevre Araştırmaları Enstitüsü, 315 North Clementine Street, Oceanside, CA 92054 ABD

Mevcut adres: Deniz Koruma Bilim Enstitüsü, Offfield Billfish Araştırmaları Merkezi, 2809 South Mission Road, Suite G, Fallbrook, CA 92028, ABD.

Ulusal Deniz Balıkçılık Servisi, Güneydoğu Balıkçılık Bilim Merkezi, 75 Virginia Beach Drive, Miami, FL 33149, ABD

Balıkçılık Oşinograf Danışmanı, LLC, Jacksonville, OR 97530, ABD

Ulusal Deniz Balıkçılık Servisi, Güneydoğu Balıkçılık Bilim Merkezi, 75 Virginia Beach Drive, Miami, FL 33149, ABD

Tuna Araştırma ve Koruma Merkezi, Hopkins Deniz İstasyonu, Stanford Üniversitesi, Oceanview Blvd, Pacific Grove, CA 92950, ​​ABD

Hawaii Üniversitesi, Ortak Deniz ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü, Kewalo Araştırma Tesisi/NOAA, 1125B Ala Moana Bulvarı, Honolulu, HI 96814, ABD

Ulusal Deniz Balıkçılık Servisi, Güneybatı Balıkçılık Bilim Merkezi, 8604 La Jolla Shore Dr., La Jolla, CA 92037, ABD

Ulusal Deniz Balıkçılık Servisi, Güneydoğu Balıkçılık Bilim Merkezi, 75 Virginia Beach Drive, Miami, FL 33149, ABD

Hawaii Üniversitesi, Ortak Deniz ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü, Kewalo Araştırma Tesisi/NOAA, 1125B Ala Moana Bulvarı, Honolulu, HI 96814, ABD

Ulusal Deniz Balıkçılık Servisi, Kuzeydoğu Balıkçılık Bilim Merkezi, 166 Water Street, Woods Hole, MA 02543, ABD

Pfleger Çevre Araştırmaları Enstitüsü, 315 North Clementine Street, Oceanside, CA 92054 ABD

Miami Üniversitesi, RSMAS, 4600 Rickenbacker Geçidi, Miami, FL 33149, ABD

Hawaii Üniversitesi, Ortak Deniz ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü, NOAA Balıkçılık Çevre Araştırmaları Bölümü, Pacific Grove, CA 93950 ABD

Ulusal Deniz Balıkçılık Servisi, Güneydoğu Balıkçılık Bilim Merkezi, 75 Virginia Beach Drive, Miami, FL 33149, ABD

Pfleger Çevre Araştırmaları Enstitüsü, 315 North Clementine Street, Oceanside, CA 92054 ABD

Mevcut adres: Deniz Koruma Bilim Enstitüsü, Offfield Billfish Araştırmaları Merkezi, 2809 South Mission Road, Suite G, Fallbrook, CA 92028, ABD.

Pfleger Çevre Araştırmaları Enstitüsü, 315 North Clementine Street, Oceanside, CA 92054 ABD

Mevcut adres: Deniz Koruma Bilim Enstitüsü, Offfield Billfish Araştırmaları Merkezi, 2809 South Mission Road, Suite G, Fallbrook, CA 92028, ABD.

Ulusal Deniz Balıkçılık Servisi, Güneydoğu Balıkçılık Bilim Merkezi, 75 Virginia Beach Drive, Miami, FL 33149, ABD

Balıkçılık Oşinograf Danışmanı, LLC, Jacksonville, OR 97530, ABD

Ulusal Deniz Balıkçılık Servisi, Güneydoğu Balıkçılık Bilim Merkezi, 75 Virginia Beach Drive, Miami, FL 33149, ABD

Tuna Araştırma ve Koruma Merkezi, Hopkins Deniz İstasyonu, Stanford Üniversitesi, Oceanview Blvd, Pacific Grove, CA 92950, ​​ABD

Hawaii Üniversitesi, Ortak Deniz ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü, Kewalo Araştırma Tesisi/NOAA, 1125B Ala Moana Bulvarı, Honolulu, HI 96814, ABD

Soyut

Kılıç balıkları, incelenmesi zor olan son derece uzmanlaşmış üst düzey yırtıcılardır. Bu yazıda, (i) Doğu Pasifik, (ii) Orta Pasifik ve (iii) Batı Kuzey Atlantik-Karayipler'den kılıçbalığına eklenen 31 açılır uydu arşiv etiketinden elde edilen veriler analiz edildi. Konumlar arasında yaygın olan, gündüz saatleri esas olarak termoklin altında geçirilen ve gece saatleri yüzeye yakın daha sıcak sularda geçirilen belirgin bir diel dikey örüntüydü. Bu modelin bir istisnası, Kaliforniya açıklarındaki daha soğuk sularda en yaygın olan periyodik gündüz güneşlenme olaylarıydı. Maksimum gündüz derinlikleri, 490 nm'de yaygın zayıflama katsayısı ile ölçüldüğü üzere, ışık penetrasyonu ile önemli ölçüde ilişkilendirildi. Sıcaklık, gündüz derinliklerini etkilemiyor gibi görünüyordu ve kılıç balığı hem aşırı düşük sıcaklıklara (4°C) hem de hızlı ve dramatik sıcaklık değişikliklerine (>20°C) tolerans gösterdi. Sıcaklık, balıkların tipik olarak yüzey karışık katmanda kaldığı Pasifik'teki gece derinliklerini etkiliyor gibi görünüyordu. Tersine, sıcak tropik Atlantik'te durum böyle değildi ve gece derinlikleri çok daha derindi. Tüm alanlarda, dolunay etrafında gece derinliği arttı. Kılıç balığının dikey hareket kalıpları ile derin ses saçılım katmanınınkiler arasındaki paralellikler göz önüne alındığında, kılıç balığı dikey dağılım kalıplarının, özellikle gündüzleri, büyük ölçüde kaynak mevcudiyetinden etkilendiğini öneriyoruz. Geceleri, kılıç balıkları tipik olarak balıkçılık tarafından hedef alındığında, hem ortam ışığı hem de sıcaklık hareketleri etkiler. Kılıç balığının dikey hareket modellerini anlamak, teçhizat hassasiyetini değerlendirmeye, nüfus değerlendirmelerini iyileştirmeye ve balıkçılığın yan avını potansiyel olarak azaltmaya yardımcı olabilir.


Tanıtım

Balıkçılığın coğrafi dağılımı, balık popülasyonu özelliklerinin (örneğin yaş yapısı, cinsiyet, büyüme ve hareket) ve filo özelliklerinin (örneğin seçicilik ve çaba Booth, 2000) dağılımından dolayı doğası gereği mekansal heterojenlikler içerir. Mekânsal heterojenlik, birçok büyük pelajik türün (örneğin, ton balığı, deniz balığı, köpek balığı) değerlendirilmesi ve yönetimi ile özellikle ilgilidir, çünkü bu türler oldukça dağınıktır ve geniş göçler yapabilir. Bu türleri hedefleyen balıkçılık, geniş alanları kapsar ve potansiyel olarak sınırları ve bağlantıları tam olarak anlaşılmayan bir dizi stok veya alt popülasyonu hedefleyebilir (Caton, 1991; Ward ve diğerleri, 2000).

Çoğu pelajik tür için stok değerlendirmeleri, popülasyonu ve balıkçılığı birden fazla coğrafi bileşene bölerek bazı mekansal heterojenlik kaynaklarını hesaba katmaya çalışır (örn. Fournier ve diğerleri, 1998). Bununla birlikte, az sayıda değerlendirme, popülasyonların mekansal yapısını (özellikle alt nüfus düzeyinde) ve hareketini (Cadrin ve Secor, 2009; Stephenson, 1999) içerir, çünkü veriler genellikle mekansal yapıyı güvenilir bir şekilde tanımlamak, hareket oranlarını tahmin etmek ve kırılganlığı değerlendirmek için yetersizdir. olta takımına. Ek olarak, birçok stok değerlendirme yaklaşımı, mekansal yapı ve hareketin dahil edilmesine izin veren nicel çerçeveden yoksundur. Stok değerlendirme modeli sınırları ve herhangi bir dahili bölümleme, sıklıkla balık popülasyonunun mekansal özelliklerinden ziyade mevcut balıkçılık verileri ve yönetimin politik gerçekleri (örneğin ülke ve bölgesel yönetim yetki alanları) temelinde tanımlanır. Bir popülasyonun mekansal özelliklerinin dikkate alınmaması, nüfus dinamikleri, hareket ve balıkçılığa karşı savunmasızlık ile ilgili uygun olmayan varsayımların yapılmasına yol açarak balıkçılık yönetimi için yetersiz tavsiyelere yol açabilir (Cadrin ve Secor, 2009).

Broadbill kılıç balığı (Xiphias gladius bundan böyle kılıç balığı olarak anılacaktır) ılıman, subtropikal ve tropikal sularda küresel olarak dağılmıştır ve yerel kıyı ve uzak parakete filoları için önemli hedef ve yan av türleridir (Ward ve diğerleri, 2000). Havzalar arasındaki av dağılımları, popülasyonların mevsimsel genişleme ve daha sıcak suların daha yüksek enlemlere çekilmesi ve üretkenlikteki mevsimsel değişimler ile değiştiğini göstermektedir (Neilson ve diğerleri, 2009; Neilson ve diğerleri, 2013; Palko ve diğerleri, 1981). Erkeklerin ve dişilerin hareketlerinde bir miktar heterojenlik var gibi görünmektedir, daha fazla erkek daha sıcak, daha düşük enlemlerde balıkçılık tarafından yakalanır ve dişiler daha serin, daha yüksek enlemlerde avlanır (DeMartini ve diğerleri, 2000, Palko ve diğerleri, 1981). Avlanma araştırmaları ve moleküler veriler, Pasifik, Hint ve Atlantik Okyanuslarındaki kılıç balığı stoklarının bazı okyanus havzası ölçeğindeki popülasyon yapısını önermiştir (Alvarado-Bremer ve diğerleri, 2005; Reeb ve diğerleri, 2000), ancak havzalar içinde daha ince ölçekli bir yapıdır. daha az kesindir.

Pasifik Okyanusu'ndaki kılıç balıkları üzerinde yapılan genetik çalışmalar, hem havza genelinde toplanan örneklerde genetik farklılaşmaya dair çok az kanıt bulmuştur (Kasapidis ve diğerleri, 2008; Rosel ve Block, 1995, Ward ve diğerleri, 2001) hem de popülasyon alt bölümlerine dair bazı kanıtlar (Kasapidis ve diğerleri, 2008; Reeb ve diğerleri, 2000). Gözlenen alt bölümler, Kuzey ve Güney Yarımküre'de hayvanların doğu-batı bağlantısı ve Amerika'nın batı kıyısı boyunca ekvator bölgesi boyunca bağlantılarla ⊃ şeklinde bir desene sahip gibi görünen düşük seviyelerde mitokondriyal gen akışı olduğunu göstermektedir (Reeb). ve diğerleri, 2000). Bu, kuzey ve güneybatı Pasifik Okyanusu'ndaki ayrı stokların hipotezi ile tutarlıdır (Sakagawa ve Bell, 1980). Pasifik Okyanusu boyunca yumurtlama alanlarını yansıtan larva dağılımları da batı Pasifik Okyanusu'ndaki stokların ayrılması için bazı kanıtlar önermektedir (Grall ve diğerleri, 1983; Nishikawa ve diğerleri, 1985). Hem mekansal hem de zamansal olarak düzensiz olmasına rağmen, bu araştırmalar, yumurtlamanın Kuzey Yarımküre'de kuzey yazında, batı ve orta Pasifik Okyanusu'nda (WCPO) 0-30° Kuzey sularında ve Güney Yarımküre'de kuzey yazları boyunca sularda meydana geldiğini göstermektedir. Avustralya'nın kuzey doğusunda.

Bugüne kadar, kılıç balıklarının Pasifik Okyanusu boyunca hareketleri hakkında çok az bilgi mevcuttu. Hareketlerin kaydedildiği etiketleme çalışmaları büyük ölçüde güneybatı Pasifik Okyanusu'ndaki (Holdsworth ve Saul, 2011; Stanley, 2006) ve orta ve doğu Kuzey Pasifik Okyanusu'ndaki (Ito ve Coan, 2005, Wraith ve Kohin, 2011), Kuzey ve Güney Amerika'nın doğu kıyılarında elektronik etiketlerin sınırlı dağıtımları ve Japonya'nın doğu kıyılarında konuşlandırılan bir arşiv etiketi (Abascal ve diğerleri, 2010; Carey ve Robison, 1981, Dewar ve diğerleri, 2011, Takahashi ve diğerleri, 2003). Geleneksel etiket iadeleri, çok düşük iade oranları ile sınırlandırılmıştır ve elektronik etiket dağıtımları, kısa dağıtım süreleri ile büyük ölçüde sınırlandırılmıştır. Doğu ve batı kısımları arasındaki popülasyonların bağlantı derecesinin kesinliği ve Pasifik Okyanusu'nun kuzey ve güney kısımları arasındaki bağlantı eksikliği, genetik verilerin önerdiği gibi hala büyük ölçüde bilinmemektedir.

Güney Pasifik Okyanusunda bir dizi araştırma programı tarafından (Abascal ve diğerleri, 2010; Evans, 2010; Holdsworth ve diğerleri, 2007) kılıç balıkları üzerinde açılan uydu etiketlerinin (PSAT'ler) konuşlandırılması, uzaysal durumu araştırmak için bir fırsat sağlamıştır. özellikle güneybatı ve güney-orta Pasifik Okyanusu'nda kılıç balığı ve bağlantı dinamikleri. Bu etiketleme verilerinin unsurları, WCPO'daki kılıç balığı için stok değerlendirmelerinde kullanılan mekansal bölümlemenin uygunluğunu araştırmak ve Batı ve Orta Pasifik Balıkçılık Komisyonu tarafından devam eden stok değerlendirmeleri için öneriler sağlamak için kullanılmıştır (WCPFC Evans ve diğerleri, 2012a). Bu yazıda, yatay ve dikey hareketlerin bir sentezini ve gözlemlenen hareket ve davranışlardaki değişkenliğe katkıda bulunabilecek potansiyel çevresel etkilerin ve fizyolojik özelliklerin niteliksel bir tanımını içeren birleştirilmiş verilerin ayrıntılı bir özetini sunuyoruz. Pasifik Okyanusu'ndaki kılıç balıklarının bağlanabilirliğine ilişkin mevcut hipotezler ve stok değerlendirmesini içeren gelecekteki nicel analizler üzerine düşünceler tartışılmaktadır.


Tanıtım

Genişletilmiş zamansal ve mekansal ölçeklerde deniz türlerinin hareketini doğru bir şekilde tanımlamaya yönelik yöntemlerin geliştirilmesi, son yirmi yılda devam etmekte ve deniz hayvanlarının hareketleri, göç yolları ve yaşam alanları hakkında önemli bilgiler sağlamıştır (Evans ve Arnold, 2009). ). Yüzeye çıkma davranışının kısa periyotları sırasında GPS takımyıldız sinyallerinin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayan cihazların son zamanlardaki gelişimi, memeliler, deniz kuşları ve sürüngenler de dahil olmak üzere bir dizi deniz türünün yüksek zamansal ve uzamsal çözünürlükte takibinin artık mümkün olduğu anlamına gelmektedir (Weimerskirch ve diğerleri, 2002, Schofield ve diğerleri, 2007, Costa ve diğerleri, 2010). Balıklarda GPS teknolojisini kullanmak için bazı girişimler olsa da (Sims ve diğerleri, 2009a), bu nispeten yeni bir olgudur ve bu metodolojinin gelişimi henüz emekleme aşamasındadır.

Broadbill kılıç balığı (Xiphias gladius), bundan sonra kılıç balığı olarak anılacaktır, dünyanın ılıman, subtropikal ve tropikal bölgelerinde yaygın bir coğrafi dağılıma sahiptir (Palko ve diğerleri, 1981). Tür, menzili boyunca, öncelikle pelajik paragat gemileri tarafından ticari olarak avlanır; daha küçük avlar, ağlar ve zıpkınlar kullanan gemiler tarafından yakalanır ve ara sıra olta, trol oltaları, tuzaklar, gırgırlar ve sırık ve olta kullanılarak yakalanır (Folsom et al. ., 1997, Ward ve diğerleri, 2000). Güneybatı Pasifik'te, kılıçbalığı, 1950'lerden beri parakete gemileriyle yakalananların bir bileşenini oluşturmuştur, ancak denizaşırı pazarlara erişimin iyileştirilmesi, hem Avustralya hem de Yeni Sonuç olarak, Zelanda balıkçılığı ve bölgesel avlar önemli ölçüde arttı.

Doğu Avustralya açıklarında Doğu Tuna ve Billfish Balıkçılık (ETBF) içindeki avlanmalar, büyük ölçüde üç oşinografik/coğrafi bölge ile ilişkilendirilmiştir: kıta sahanlığı boyunca oşinografik cephelerle ilişkili kıyı faaliyetleri ve Doğu Avustralya Akıntısı'nın (EAC) deniz kıyılarıyla ilişkili kıyı faaliyetlerinin girdapları ve oşinografik cepheler ve deniz dağları ile ilişkili açık deniz faaliyetleri (Ward ve diğerleri, 2000). Kılıçbalığını hedef alan birçok balıkçılığa benzer şekilde, ETBF genelindeki kılıçbalığı avları, kıyıya yakın balıkçılık alanlarından daha uzaklara doğru giderek azalan avlarla birlikte seri bir tükenme modeli göstermiştir (Ward ve diğerleri, 2000; Campbell ve Hobday, 2003).

Batı Pasifik Okyanusu (WPO) bölgesindeki avlardaki azalma ve kılıçbalığı balıkçılığının durumuna ilişkin endişelere yanıt olarak, 2006 yılında kılıç balığı stokunun bir değerlendirmesi yapıldı. Ancak, kullanılan modellerde, özellikle hareketle bağlantılı olarak, batimetrik özellikler etrafındaki yerleşim ve bölge genelinde kılıçbalığının karışma derecesi, kullanılan modellerin balıkçılığın durumuna ilişkin gerçekçi göstergeler sağlama becerisine ilişkin endişeleri artırdı (Kolody ve diğerleri, 2006). Bu belirsizliği gidermek amacıyla, WPO'daki kılıç balıklarının mekansal dinamiklerini daha iyi tanımlamak amacıyla açılır uydu arşiv etiketlerini (PSAT'ler) kullanan bir elektronik etiketleme programı başlatıldı.

Batı Tasman Denizi'ndeki PSAT'ların konuşlandırılmasından elde edilen ilk sonuçlar, kılıçbalığının dalış davranışının, ışık verilerinden coğrafi konumları hesaplama yeteneğini etkilediğini ortaya koydu. 1 Dalış davranışının doğada neredeyse katı bir şekilde diel olduğu gözlemlendi, gün içinde zamanın büyük bir kısmı bireyler tarafından yaklaşık 600-800 m derinlikte ve geceleri çoğu zaman tipik olarak 200 m'den daha az sularda harcandı (Şek. 1). Derin sulara iniş şafakta gerçekleşir ve yüzey sularına çıkış alacakaranlıkta gerçekleşir, diğer bölgelerdeki elektronik etiketleme çalışmalarında kılıç balıkları için bildirilene benzer (Carey ve Robison, 1981; Takahashi ve diğerleri, 2003; Canese ve diğerleri, 2008, Abascal ve diğerleri, 2010). Gün boyunca derinlemesine harcanan zamanın bu kadar büyük bir kısmı, konuşlandırılan PSAT'lar tarafından çok az ışık verisi toplanmasına neden oldu ve sonuç olarak, konum tahminleri çok azdı. Bu, böylece hareket, ikamet ve habitat etkileşiminin çıkarılabileceği ölçeği azalttı.

Bununla birlikte, başka yerlerde yapılan elektronik etiketleme çalışmalarında kılıç balıkları için bildirilene benzer şekilde, kılıç balıklarının geceleri okyanus yüzeyinde veya yakınında önemli miktarda zaman harcadıkları gözlemlenmiştir (Şekil 1) (Carey ve Robison, 1981; Takahashi ve diğerleri, 2003, Canese ve diğerleri, 2008). Başka yerlerdeki kılıç balıklarının da gün boyunca okyanus yüzeyinde güneşlenme davranışı sergiledikleri bildirilmiştir (Ward ve diğerleri, 2000). Okyanus yüzeyinde zaman geçirme yeteneği ve kılıçbalığının tadını çıkarma olasılığı, elektronik etiket üreticileriyle, kılıç balıklarında hareketin belirlenmesinde kullanım için alternatif teknolojilerin uygulanabilirliği hakkında ilk tartışmaları başlattı.


Tanıtım

Okyanus güneş balığı [Mola molası (Linnaeus, 1758)] tüm tropikal ve ılıman okyanus havzalarında bulunur ve 2200 kg'ı aşan ağırlığıyla dünyanın en ağır kemikli balığıdır (Carwardine, 1995; Roach, 2003). Fosil kanıtlarına göre Molidae familyası yaklaşık 40 milyon yıl önce kirpi balığı akrabalarından ayrılarak resifteki yaşamı terk ederek açık denize açılmıştır (Tyler ve Bannikov, 1992; Tyler ve Santini, 2002). Şu anda, gerçek bir kuyruğu olmayan üç tür (Nelson, 1994) tanınmaktadır (Bigelow ve Welsh, 1924, Fraser-Brunner, 1951; McCann, 1961): M. mola (ortak mola), Masturus lanceolatus (Liénard 1840) (keskin kuyruklu mola) ve Ranzanya laevis (Flama 1776) (ince mola). Grubun İngilizce ortak adı olan okyanus güneş balığı, balığın karakteristik olarak deniz yüzeyinde uzanma, görünüşe göre güneşlenme davranışından kaynaklanmaktadır (Norman ve Fraser, 1938).

Molalar, en büyük balinalar, köpekbalıkları ve vatozlar gibi besin ağının tabanına yakın yerlerde beslenir. Krill ve diğer kabukluları tüketebilirler (Aflalo, 1904), ancak birincil besin kaynakları, burada jöleler olarak adlandırılan karışık bir jelatinli zooplankton topluluğu gibi görünmektedir (Fraser-Brunner, 1951). Bu eşsiz trofik nişi paylaşan birkaç büyük pelajik organizmadan biri, mevcut deniz kaplumbağalarının en büyüğü olan deri sırtlı deniz kaplumbağasıdır. Jöleler, pelajik faunanın en baskın ancak tam olarak anlaşılamayan topluluklarından birini oluşturur (Mills, 1995; Mills, 2001) ve bunların küresel bolluğu ve dağılımı, iklim değişikliği, kirlilik ve aşırı avlanma gibi bir dizi faktör nedeniyle değişebilir (Brodeur). ve diğerleri, 1999, Purcell ve diğerleri, 2007, Richardson ve diğerleri, 2009). Buna karşılık, jölelerin bolluğundaki ve dağılımındaki değişiklikler, mola gibi onlara dayanan organizmaları etkiliyor olabilir.

Genel dağılım kalıpları bilinmekle birlikte, M. mola görece az sayıda çalışmaya dayanmaktadır. 2004 yılında, Cartamil ve Lowe (2004), Güney Kaliforniya açıklarında akustik olarak izlenen sekiz molanın 24 ila 72 saat arasında değişen yatay ve dikey hareketlerini rapor etmiştir. Daha yakın zamanlarda, Hays ve ark. (2009), dört ülkenin coğrafi hareketlerini ve dikey izlerini karşılaştıran bir çalışma yayınladı. M. mola deri sırtlı deniz kaplumbağalarına (Dermochelys coriacea) Capetown, Güney Afrika açıklarında, molaların derin dalgıçlar olduğu iddiasını destekleyen sonuçlarla (Norman ve Fraser, 1938, Wheeler, 1969). Benzer bir çalışmada, Sims ve ark. (2009), üç kişinin mevsimlik göçü için kanıt sağladı. M. mola kuzeydoğu Atlantik'te ve oldukça değişken dalış modelleri. Bu çalışmalar, molaların çevresel koşullara ve av dağılımına tepki olarak dikey davranışlarını büyük olasılıkla değiştirdiğini göstermektedir (Hays ve diğerleri, 2009; Sims ve diğerleri, 2009). Bugüne kadar yapılan araştırmalar, coğrafi ve dikey habitat kullanımlarına ilişkin önemli bilgiler sağlasa da, önceki çalışmalar zaman, mekan ve/veya numune boyutu açısından sınırlıydı ve şu anda balıklarda molaların yakalandığı Batı Pasifik için herhangi bir bilgi mevcut değil.

Japonya ve Tayvan gibi dünya çapında yalnızca birkaç yerde yakalanıp satılsa da, M. mola çok sayıda balıkçılıkta tesadüfen alınmaktadır. Bunlar, Kaliforniya ve Oregon açıklarındaki geniş gagalı kılıç balığı sürüklenme ağları balıkçılığının en yaygın yan avlarıdır. Ulusal Deniz Balıkçılığı Servisi (NMFS) Güneybatı Bölgesi'nden alınan raporlara göre, 1990 ve 1998 yılları arasında, sürüklenen net avın %26.1'i deniz balıklarından oluşuyordu. M. mola. Bu, 26.000'den fazla kişinin avlanması anlamına gelir (Rand Rasmussen, NMFS Güneybatı Balıkçılık Bilim Merkezi, pers. comm.). Akdeniz'de, M. mola Cebelitarık Boğazı açıklarında yasadışı İspanyol sürüklenme ağı kılıç balıkçılığının avının %90'ını oluşturmaktadır (Silvani ve diğerleri, 1999). Güney Afrika kıyılarında, ton balığı ve kılıçbalığı parakete balıkçılığından kaynaklanan okyanus güneş balığı hedef dışı avlanma oranlarının yıllık 340.000 güneş balığı olduğu tahmin edilmektedir (Petersen, 2005; Sims ve diğerleri, 2009). Ne yazık ki, nüfus yapısı, bağlanabilirlik veya büyüklükle ilgili kaba tahminler bile olmadan, bu balıkçılığın etkisini değerlendirmek zordur. Ayrıca, molaların oldukça verimli olduğu düşünülürken (Fraser-Brunner, 1951), işe alım bilinmemektedir.


Batı Pasifik Okyanusu'ndaki mavi marlin (Makaira nigricans) üreme biyolojisi.

Mavi marlin (Makaira nigricans), Pasifik ve Hint okyanuslarının tropikal ve subtropikal sularında geniş bir şekilde dağılmıştır (Nakamura, 1985). Pasifik'te, mavi marlin esas olarak ton balıklarını hedefleyen parakete balıkçılığı tarafından hasat edilir. Genetik çalışmalar (Buonaccorsi ve diğerleri, 1999) ve balıkçılık verileri (Kleiber ve diğerleri, 2003), Pasifik Okyanusu'nda tek bir mavi marlin stoğu olduğunu göstermektedir. Son on yılda batı ve orta Pasifik'teki yıllık mavi marlin inişleri yaklaşık 13.000 mt'da sabit kaldı. Bununla birlikte, Pasifik mavi marlin stok değerlendirmeleri belirsizdir, sonuçlar stoktan tam olarak yararlanmaya yakın (Kleiber ve diğerleri, 2003), aşırı avlanma (Yuen ve Miyake, 1980) veya sağlıklı bir durumda (Hinton, 2001).

Mavi marlin üreme potansiyelini ölçmek, bu türün popülasyon dinamiklerini anlamak ve stok değerlendirme amaçları için önemlidir. Örneğin, beden ve cinsel olgunluk yaşı tahminleri, yaşa ve bedene göre yapılandırılmış stok değerlendirme modelleri için gerekli girdilerdir (Quinn ve Deriso, 1999). Pasifik Okyanusu'ndaki mavi marlin stoğu için balıkçılığın boyutuna rağmen, bu stoğun üreme biyolojisi üzerine yayınlanmış az sayıda çalışma bulunmaktadır. Doğu Pasifik'te, Kume ve Joseph (1969), Japon parakete balıkçılığından elde edilen verilerden mavi marlin olgunluğunu tahmin etti ve Hopper (1990), Hawai Adaları çevresindeki yumurtlama aktivitesini tanımladı. Batı Pasifik'te Nakamura (1944), mavi marlin'in Tayvan'dan çıktığını bildirdi. Bununla birlikte, yumurtlama mevsimi, büyüklük ve olgunluk yaşı ve yumurtlama düzenini belirlemek için bireysel balıklarda gonad gelişimi bilgisine ihtiyaç duyulmasına rağmen, bu çalışmaların hiçbiri yumurtalık gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi sağlamadı. Mavi marlinin üreme biyolojisi, Atlantik Okyanusu'nda Pasifik'ten daha kapsamlı olarak incelenmiştir. Örneğin, La Monte (1958) ilk olarak Atlantik Okyanusu'ndaki mavi marlinin gonadını tanımladı, Erdman (1968) Porto Riko'daki üreme döngüsünü gözlemledi, Cyr (1987) kuzeybatı Atlantik Okyanusu'ndaki gonad gelişimini ve yumurtlama döngüsünü tanımladı ve Arocha ve Marcano (2008), batı orta Atlantik'te bu türün olgunluktaki boyutunu tahmin etmiştir. Bu çalışmanın amacı, batı Pasifik Okyanusu'ndaki mavi marlinin üreme biyolojisini değerlendirmekti. Üreme aktivitesini belirler ve histolojik teknikleri kullanarak yumurtalık gelişimini tanımlarız. Cinsiyet oranı, üreme mevsimi ve olgunluktaki büyüklük dahil olmak üzere stok değerlendirmeleri için gerekli olan anahtar parametreler de tahmin edilmektedir.

Balık pazarlarından koleksiyonlar ve balık ölçümleri

Tayvan'ın güneybatısındaki Tungkang balık pazarında Eylül 2000'den Aralık 2001'e kadar 1001 mavi marlin numunesi rastgele toplandı. Tüm numuneler, 16-23°K enlem ve 115-135°D boylam arasında çalışan açık deniz paraketeleri tarafından yakalandı. Cinsiyet (gonadların makroskopik özelliklerinden ve küçük bireyler için histolojik kesitlerden belirlenir), göz-çatal uzunluk (EFL, gözün kemik yörüngesinin arka sınırından kaudal yüzgecin merkez ışınının distal ucuna kadar, cm) ve her balık için yuvarlak ağırlık (RW, kg) kaydedildi. Gonadın sağ veya sol lobunun ön (dişi) ve ortasından (erkek) rastgele bir doku örneği toplandı ve daha sonra oosit ölçümü ve histolojik analiz için hemen %10 tamponlu formalin içinde sabitlendi. Yumurtalık çiftleri içinde ve arasında yumurta gelişiminin eşzamanlılığını değerlendirmek için Temmuz 2004'te üç yumurtalık çifti toplandı. Bu yumurtalıkların sol ve sağ loblarının her biri ön, orta ve arka bölümlere ve her bölüm ayrıca dış, orta ve merkezi katmanlara bölünmüştür. Toplam 54 0.05 g alt numune (3 yumurtalık x 2 lob x 3 porsiyon x 3 katman) rastgele toplandı ve her bir alt numune için tam oosit sayısı ve ortalama oosit çapı (MOD) tahmin edildi. Daha spesifik olarak, MOD, bir optik mikrometreye karşı kalibrasyondan sonra Image-Pro Plus yazılımı (Media Cybernetics, Silver Spring, MD) ile hesaplanan en gelişmiş oosit grubunun çaplarının ortalaması olarak tahmin edildi. Bununla birlikte, histolojik kesit alma oositi küre benzeri şeklinden deforme eder ve bu nedenle güvenilir sonuçlar elde etmek için üç tip ölçüm kullanılmıştır (Arocha, 2002). Erken gelişen oositler, çekirdeği geçen ana eksende ölçüldü. Olgunlaşan oositler, iyi oluşturulmuş kürelerden çekirdek boyunca ölçüldü ve tam olarak olgunlaşmış oositlerin çapları, oositin çevresinin [pi]'ye bölünmesinden hesaplandı.

Kondisyon faktörü, C, ilişki kullanılarak her balık için belirlendi.

burada b = uzunluk-ağırlık ilişkisinin eğimi (King, 1995).

b değeri, veriler log-dönüştürüldükten sonra doğrusal regresyon kullanılarak tahmin edildi. b parametresi, kadınlar (t=0.53, df=172, P >0.05) ve erkekler (t=-0.99, df=210, P >0.05) için 3'ten önemli ölçüde farklı değildi. Kondisyon faktörü, aşağıdaki gibi belirlenen gonadosomatik indeks (GSI) ile ilgilidir (Uosaki ve Bayliff, 1999):

GSI = (GW / [EFL.sup.3]) x [10.sup.4], (2)

Her ay veya beden sınıfındaki cinsiyet oranı, kadın sayısının toplam kadın ve erkek sayısına oranı olarak hesaplandı. Aylar ve bedenler arasında cinsiyet oranındaki önemli farklılıkları test etmek için ki-kare testleri kullanıldı. Cinsiyet oranları da lojistik regresyon kullanılarak uzunluk üzerinde gerilemiştir (DeMartini ve diğerleri, 2000).

Yumurtalıkları evreye atamak için histolojik kesitlerin ve en gelişmiş oosit grubunun mikroskobik özellikleri kullanıldı (Hunter ve Macewicz, 1985 West, 1990 Arocha, 2002 Arocha ve Barrios, 2009). Erkekler için testis gelişiminin sınıflandırılması, spermatogenez derecesine, vas deferens gelişimine ve germ hücrelerinin bileşimine dayanıyordu (Grier, 1981 Ratty ve diğerleri, 1990 deSylva ve Breder, 1997). Her 150-[mm.sup.3] korunmuş doku numunesi parafine gömüldü, 7 um'de kesitler alındı ​​ve Mayer hematoksilen ve eozin ile boyandı. Yumurtalık olgunlaşma sürecinin dinamikleri, bütün oositlerin boyut-frekans dağılımlarındaki modlar incelenerek değerlendirildi (Hunter ve Macewicz, 1985; Arocha, 2002 Arocha ve Barrios, 2009'dan sonra). Yumurtalık olgunluk aşamasına göre her çaptaki oosit oranı için %95 güven aralıkları, her bir sözde veri setinin tüm oositleri rastgele ve değiştirme ile seçilerek oluşturulduğu bir önyükleme prosedürü ile elde edildi. En gelişmiş oosit grubunun ortalama çapındaki zamanla değişiklikler, GSI değerleri (geçici varyasyonu arttırmak için 180 cm EFL'den daha büyük bireyler için) ve yumurtalık gelişim evrelerinin bileşimini belirlemek için değerlendirildi. yumurtlama mevsimi.

Olgunluk ogi olarak tanımlanan tüm değerlendirilen balık sınıflarındaki olgun balık oranı, yumurtlama mevsimi boyunca yakalanan örneklerden geliştirilmiştir (Murua ve diğerleri, 2003). Dişiler, erken yumurta sarısı, gelişmiş yumurta sarısı, göçmen çekirdeğe veya hidratlı oositlere sahipse cinsel olarak olgun olarak tanımlanırken (Hunter ve Macewicz, 2003 Arocha ve Barrios, 2009), erkekler ise ikincil spermatositleri, spermatitleri, veya spermatozoa. Yumurtalıklarda yumurtlama sonrası foliküllerin (POF) varlığı ve vas deferens'te spermatozoa, sırasıyla dişilerin ve erkeklerin yakın zamanda yumurtladığının kanıtı olarak alındı. Olgun fakat üreme açısından aktif olmayan dişilerde yumurta sarısı atrezisi de kaydedilmiştir. [i.sup.th] balığın olgun olma olasılığı ([P.sub.i]) bir lojistik eğri ile modellenmiştir:

[P.sub.i] = 1/(1 + [e.sup.-ln(19)([EFL.sub.i] - [EFL.sub.50])/([EFL.sub.50]. [EFL.sub.95])])], (3)

burada [EFL.sub.i] = balık i'nin EFL'si ve [EFL.sub.50] ve [EFL.sub.95] = topluluğun %50 ve %95'inin olgunluğa ulaştığı EFL'ler.

[EFL.sub.50] ve [EFL.sub.95], bir log-olabilirlik fonksiyonunu maksimize ederek ve AD Model Builder (Fournier, 2000) ile bir binom hata dağılımı varsayılarak tahmin edildi.

Annual fecundity was estimated from the number of oocytes released per spawning (batch fecundity), the percentage of females spawning per day (spawning fraction), and the duration of the spawning season (Hunter and Macewicz, 2003 Murua et al., 2003) because blue marlin spawn multiple times during the season and have indeterminant fecundity (see Results section). There are two methods for estimating the batch fecundity: 1) the hydrated oocyte method and 2) the oocyte size-frequency method (see Hunter et al., 1985). The oocyte size-frequency method was employed because the sample size for the batch fecundity estimates from the hydrated oocyte method is insufficient for later analysis of the relationship between batch fecundity and EFL or RW (fewer samples have migratory nucleus and hydrated oocytes been observed). The most advanced yolked, migratory nucleus, and hydrated oocytes that were destined to be spawned were identified for individuals on the basis of size-frequency distributions of whole oocytes (larger than 1000 microns). Batch fecundity was then back-calculated gravimetrically by the product of gonad weight and oocyte density, where oocyte density was the mean number of oocytes per gram of three ovarian tissues with no early postovulatory follicles (Hunter et al., 1985). Relative batch fecundity was expressed as batch fecundity divided by the round weight of the fish.

The spawning frequency of blue marlin was estimated indirectly by the inverse of the spawning fraction because direct monitoring of the spawning frequency of pelagic fish during the spawning season is difficult. The spawning fraction was calculated as the proportion of fish that spawned each day during the spawning season. There are two approaches to determine this average (Hunter and Macewicz, 1985): 1) the postovulatory follicle method and 2) the hydrated oocyte method. Indirect methods for estimating spawning frequency are based on four assumptions: 1) females are spawning asynchronously throughout the spawning season 2) fishes do not immigrate to or emigrate from the spawning ground 3) the POFs of blue marlin are histologically detectable for no more than 24 hours or all hydrated oocytes are spawned in less than 24 hours (as observed for yellowfin tuna Schaefer, 1996) and 4) the POFs do not degenerate continuously if a fish is caught and put into the refrigerator immediately.

Gonad samples, size distribution, and sex ratios

No significant differences in MOD were found between each lobe or layer within each individual blue marlin (split-plot ANOVA F=0.41, df=l and 52, P>0.05 F=l.30, df=2 and 51 P>0.05), although there were differences in MOD between the ovaries (F=49.97, df=2 and 52, P<0.05). Similar results were found in the analysis of oocyte number. Thus the gonad samples were collected from the random location of ovaries throughout this study (most from the posterior portion). Of the 1001 sampled fish, 406 were female (size range: 124.1-275 cm EFL), 463 were male (size range: 121-232 cm EFL), and sex could not be determined for the remaining 132 fish. Most of the sampled fish were between 140 and 220 cm EFL (Fig. 1). Blue marlin exhibit sexual dimorphism in growth. Specifically, almost all sampled blue marlin larger than 180 cm EFL were female (Fig. 1). The relationship between the female proportion ([P.sub.f]) and EFL can be described by the logistic function (Fig. 1):

[P.sub.f] = 1 / (1 + [e.sup.-ln(19)[(EFL-175.16)/23.59])].

The sex ratio for the entire study deviated from the expected 1:1 ratio ([chi square]=4.93, df=1, P<0.01) and varied among months (more males in the September 2000 [0.32], October 2000 [0.23], and May 2001 [0.31] collections, and more females in the November 2001 collection [0.67]).

Oogenesis and ovarian development

The most advanced group of oocytes for each ovary were classified as 1) unyolked--oocytes that had not begun vitellogenesis (chromatin nucleolar oocytes and perinucleolar oocytes, Fig. 2A) 2) early yolked--oocytes in the early vitellogenic stage (previtellogenic oocytes, Fig. 2A) 3) advanced yolked--oocytes in an advanced vitellogenic stage (vitellogenic oocytes, Fig. 2B) and 4) hydrated--unovulated hydrated oocyte stage (hydrated oocytes, Fig. 2B). Furthermore, the presence or absence of postovulatory follicles and atresia of yolked oocytes were identified and recorded for the determination of ovarian maturation (Fig. 2C).

The ovaries of 394 females could be staged into six ovarian development stages based on microscopic characteristics and the most advanced group of oocytes (Fig. 2 and Table 1). Ovaries were classified as immature (OM1) if they were packed with unyolked oocytes, maturing (OM2) when the unyolked oocytes were growing to early yolked oocytes, and mature (OM3) if they contained advanced yolked oocytes, but did not exhibit atresia. Ovaries that contained a migratory nucleus and hydrated oocytes, but for which no POFs were found, or for which there were unovulated hydrated oocytes and POFs, were classified as spawning-spawned (OM4). Ovaries with early yolked, advanced yolked, and atretic oocytes were assigned to the recovery stage (OM5). For resting ovaries (OM6), the unyolked oocytes were not packed as orderly as those in immature ovaries, and a few atretic oocytes were observed occasionally.

Spermatogenesis and testicular development

The testes of 442 males could be staged into five testicular development stages by microscopic characteristics and the composition of germ cells. The five cellular stages were based on 1) spermatogonia (Fig. 3A) 2) primary spermatocytes (Fig. 3B) 3) secondary spermatocytes (Fig. 3B) 4) spermatid (Fig. 3C) and 5) spermatozoa (Fig. 3C). Testes were classified as immature (TM1) if they contained spermatogonia and primary spermatocytes, and no spermiogenesis was observed. The testes were regarded as maturing (TM2) when they contained spermatogonia, secondary spermatocytes, spermatid, and spermatozoa (<50% of total number). Testes were staged as mature (TM3) if the lobular lumens contained more than 50% spermatozoa, and the vas deferens was full of spermatozoa. Males were classified as having spawned (TM4) if the numbers of spermatozoa were decreasing in the lobular lumens and a few unspawned spermatozoa were observed in the vas deferens. Resting testes (TM5) were similar to immature testes, although a few unspawned spermatozoa were observed in the vas deferens.

GSI (gonadosomatic index) was relatively high between May and September for females, and between April and September for males (Fig. 4 boxplots). The condition factor, an index reflecting the interaction between biotic and abiotic factors on physiological condition, exhibited a pattern that was roughly the inverse of that of the GSI of males (Fig. 4 points-lines). There was a significant relationship between the MOD (mean oocyte diameter) and the GSI: MOD = 291.80+327.90 Ln(GSI) ([r.sup.2]=0.79, n=191), and we propose that MOD is a valid index for determining reproductive activity. Few ovaries containing vitellogenic oocytes (excluding the samples with atretic oocytes) were observed in January, February, and November. However, there was evidence for yolk accumulation between March and September based on the monthly variation of the percentage of vitellogenic ovaries and the MOD (Fig. 5). Mature ovaries were first seen in March, and females with spawning stage ovaries were observed from May to September (Fig. 6A). Postspawning females (i.e., the recovery stage) were observed from May to December. For males, mature testes were observed throughout the sampling period, and males with spawned testes were observed from March to December (Fig. 6B). The information in Figures 4, 5, and 6 together imply that the major spawning season for blue marlin in western Pacific is from May to September.

That oocytes of various developmental stages were present at the same time in an ovary was based on histological examination and is also evident from Figure 7, which shows that there were several modes in the distributions of oocyte diameter. There was a single distribution mode for diameters of early-stage oocytes: 25-35 [micro]m for chromatin nuclear oocytes and 45-165 [micro]m for peri-nuclear oocytes of immature fish. Two modes (corresponding to CN and PN) were evident in the oocyte distribution for resting fish (Fig. 7B). The number of previtellogenic oocytes (PV 190-330/[micro]m) began increasing with the development of the ovary for maturing fish (Fig. 7C). Vitellogenic oocytes (VT 250-800 [micro]m) and hydrated oocytes (800-1200 [micro]m) appeared in the oocyte distribution when fish matured, and ocytes of several stages were present in the oocyte diameter distribution for these fish (Fig. 7D). However, there was a gap at an oocyte diameter at roughly 1000 [micro]m. This gap indicates that oocytes larger than this size may be spawned soon (Fig. 7D). Modes corresponding to vitellogenic and unovulated hydrated oocytes were observed with the appearance of postovulatory follicles after spawning (Fig. 7E). PNs were most abundant for fish in the recovering stage, although there were also some PVs and VTs in their ovaries (Fig. 7F). Overall, Figure 7 indicates that oocytes grew in an asynchronous manner and that individual female blue marlin spawn multiple times during the spawning season.

Maturity ogives were estimated for females and males caught during the spawning season (May to September). The relationship between the fraction mature and size can be described by a logistic curve with lengths at 50% and 95% maturity ([EFL.sub.50] and [EFL.sub.95]) of 179.76 [+ or -] 1.01 cm EFL (estimate [+ or -] standard error, SE) and 194.2 [+ or -] 1.01 cm EFL (n=394), respectively. For males, [EFL.sub.50] and [EFL.sub.95] were 130 [+ or -] 1 and 130.13 [+ or -] 46.56 cm EFL (n=442, Fig. 8).

There was a clear gap in the oocyte distribution for mature ovaries at 1000 [micro]m (Fig. 7D), and the oocytes of most advanced mode (composed of the most advanced yolked, migratory nucleus, and nonovulated hydrated oocytes) were considered to be those of the spawning batch. Batch fecundity, estimated for the 26 mature ovaries with no early postovulatory follicles, ranged from 2.11 to 13.50 million eggs (6.94 [+ or -] 0.54 mean [+ or -] SE).

The relationships between batch fecundity (BF) and EFL, and between BF and RW were BF = 3.29 x [10.sup.-12] [EFL.sup.5.31] ([r.sup.2]=0.70 Fig. 9A) and BF = 1.59x [10.sup.-3] [RW.sup. 1.73] ([r.sup.2]=0.67 Fig. 9B), respectively. The batch fecundity of blue marlin was size related, and fecundity increased nonlinearly with body size. The relative fecundity of blue marlin ranged from 115 to 25 mature eggs per gram of female body weight (55.45 [+ or -] 3.36).

The spawning fractions were estimated as the proportion of mature females with POFs or hydrated oocytes during the spawning season (May to September, 150 days). There was no significant difference in the spawning fraction among months within the spawning season for the postovulatory follicle and hydrated oocyte methods ([chi square]=3.62, df=4, P>0.05 [chi square]=1.97, df=4, P>0.05). There was also no significant difference in the spawning fraction between different size groups (<200 and [greater than or equal to]200 cm EFL) for these methods ([chi square]=0.29, df=l, P>0.05 [chi square]=0.03, df=l, P>0.05). Finally, there was no difference between the two methods in terms of the monthly spawning fraction (chi-squared independence tests [chi square]=3.54, df=4, P>0.05). The spawning fraction of mature females based on the postovulatory method was 0.41 (n=164 data combined over months), which indicates that each female would have spawned on average once every 2.4 days, or 62 times during the spawning season (Table 2). In contrast, 34% of the mature females had hydrated oocytes during the spawning season, which is equivalent to a mean spawning interval of 2.9 days, or a spawning frequency of 51 times (Table 2). Annual fecundity was estimated as 120-769 million eggs based on the product of batch fecundity and the average spawning frequency from the two methods (57 times).

Size distribution and sex ratio

The sizes of blue marlin caught by Taiwanese offshore longliners in the western Pacific Ocean were primarily between 140 and 220 cm EFL. However, blue marlin are sexually dimorphic animals 170 cm and less are generally males and those larger than 180 cm are generally female. Shung (1975) obtained similar results for blue marlin in the South China Sea (Pratas Islands). Reproductively active male blue marlin in the eastern Pacific Ocean are often smaller than 220 cm EFL, but all animals 230 cm EFL and larger are female (Kume and Joseph, 1969). Several billfish species, such as sailfish (Chiang et al., 2006b), blue marlin (Wilson et al., 1991) and swordfish (DeMartini et al., 2000 Wang et al., 2003) have been shown to exhibit sexually dimorphic growth. Several hypotheses have been proposed to explain this, including 1) sex change or a sex-specific mortality rate (deSylva, 1974) 2) sex-specific growth rates (Wilson et al., 1991 Sun et al., 2002) and 3) sex-specific natural mortality rates (Skillman and Yong, 1976 Sun et al., 2005). Histological analyses indicated that sex-change does not occur in blue marlin. Furthermore, Chen (2001) showed that growth of blue marlin differs between females and males. Thus, this dimorphism is most likely caused by sex-specific growth and mortality rates. However, there is a need to examine the degree to which sexual dimorphism is due to each of these latter two factors. Departure from a 1:1 sex ratio is not expected for most fish species even though females dominate the large size classes. The sample was male-biased for the non-spawning season. However, the sex ratio during the putative spawning season (May-September) was more balanced ([chi square]=0.07, df=l, P>0.05). This may imply that mature females migrate to the spawning grounds during the spawning season. The exact spawning area of blue marlin in the western Pacific Ocean needs to be identified in the future in order to fully evaluate this hypothesis.

Maturity classification and gonad maturation

Misclassification of whether a female is mature will contribute error to the estimation of the maturity ogive, spawning season, batch fecundity and spawning frequency, and hence to uncertainty when estimating size-at-maturity and egg production. In this study, the use of histological techniques to study gonad maturation provided a more precise outcome than have traditional macroscopic techniques. The spawning season for females was estimated by using GSI and histology and by identifying oogenesis as well as the temporal variation of the mean diameter of the most advanced group of oocytes. The size-frequency distributions of whole oocytes (cross calibrated with histological characteristics) for the different maturation stages provided a fuller understanding of the dynamics of ovarian maturation and the spawning pattern of a fish that produces multiple batches. The size-frequency distributions of whole oocytes, which can be constructed by using a dissecting microscope, can serve as a quick way to determine the ovarian development stage when histological data are not available. The condition factor is usually related to fish health, and a roughly inverse pattern between the temporal variation of the GSI and condition factor was found in male blue marlin, which may imply a lower feeding activity during the spawning season as has been argued for some other pelagic migratory fishes (i.e., school mackerel, Begg and Hopper, 1997).

The [EFL.sub.50] for female blue marlin was estimated to be 179.76 cm, and the smallest size at which any female was mature was 157.8 cm EFL. For males, there was considerable uncertainty regarding [EFL.sub.50] owing to a lack of samples in the size range when male blue marlin are maturing (i.e., within the transition from immature to mature) (Fig. 8). However, male blue marlin larger than 131 cm EFL (size-at-onset-of-maturity) were all mature. The size-at-maturity of blue marlin appears to vary across different regions of the Pacific Ocean. For example, the size-at-onset-of-maturity for male blue marlin was roughly 130-140 cm EFL in the western Pacific Ocean (Nakamura, 1985), and females 171-180 cm EFL have GSI values larger than three (i.e., have reached sexual maturation) in the eastern Pacific Ocean (Uosaki and Bayliff, 1999). This variation among areas may be due to environmental or genetic effects or simply sampling error. In this study, [EFL.sub.50] for females was based on large sample sizes and a broad size range of fish collected throughout the spawning season, and maturity was determined by histology. Thus, the results of this study should provide an accurate representation of the size-at-maturity of blue marlin in the western Pacific Ocean.

Blue marlin have indeterminate fecundity, exhibit an asynchronous oocyte development pattern, and spawn multiple times during the spawning season (Hunter and Macewicz, 2003 Murua et al., 2003). The major spawning season seems to be from May to September based on MOD, the GSI values, and staging of ovaries. Shung (1975) indicated that blue marlin spawn between February and November (with high activity in June and September) in the South China Sea, and Hopper (1990) argued that blue marlin spawn primarily between May and September in Hawaiian waters. Kume and Joseph (1969) indicated that blue marlin spawn from December to January in the South Pacific Ocean. In the Atlantic Ocean, the spawning season for blue marlin is May through September, but most activity is between July and August according to data collected near Puerto Rico (Erdman, 1968), although Yeo (1978) indicated that blue marlin spawn at temperatures of 26-29[degrees]C from April to September in the western North Atlantic. These estimates of spawning season would indicate that blue marlin have an extended spawning season and may be more reproductively active during summer, perhaps because of higher temperatures at that time.

It has been argued that more accurate estimates of batch fecundity can be obtained by using only oocytes in the migratory nucleus and hydrated stages (sailfish, Istiophorus platypterus Chiang et al., 2006a). Unfortunately, few ovary samples with migratory nuclei or hydrated oocytes were observed in our study. However, the oocyte distributions exhibited clear modes, including oocytes at sizes that are ready to be spawned. The oocyte size-frequency method usually yields results similar to those based on counts of hydrated oocytes if females with highly advanced oocytes are used (Hunter et al., 1985). In this study, the gonad tissues were collected and preserved for further examination. Batch fecundity is usually back-calculated gravimetrically as the product of the oocyte density per gram of the preserved tissue and the total fresh weight of the ovary. However, Ramon and Bartoo (1997) indicated that preserved ovaries of mature albacore tuna (Thunnus alalunga) lost an average of 2% of their fresh weight. The effect of preservation on weight lost may bias the estimation of batch fecundity by the gravimetric method and may also bias identification of the most advanced-stage oocytes. Thus, gonad weights for fresh and preserved samples should be compared in order to more fully evaluate the gravimetric and other (e.g., volumetric) methods.

Individual estimates of batch fecundity ranged from 2.11 to 13.50 million eggs (6.94 [+ or -] 0.54 size range 174-242 cm EFL). Batch fecundity of blue marlin is estimated to be larger than that of the black marlin (Makaira indica) in the waters off Taiwan (0.32-3.2 million eggs Liu, 2007), than that of sailfish in eastern Taiwan waters (0.2-2.48 million eggs Chiang et al., 2006a), and that of swordfish (Xiphias gladius) in the waters off eastern Australia (1.16-2.50 million eggs Young et al., 2003).

We assumed that the hydrated oocytes of blue marlin were spawned in less than 24 hours (the hydrated oocyte method) and that the POFs were detectable for no more than 24 hours (the postovulatory follicle method), given observations for other pelagic fish (yellowfin tuna, Thunnus albacares Schaefer, 1996). However, these assumptions need to be verified in the future. The mean time between consecutive spawning events was 2.4 days based on the postovulatory follicle (POF) method (2.9 days based on the hydrated oocyte method). There was no significant difference in spawning fraction among months, which indicates that females were spawning asynchronously throughout the spawning season. Furthermore, there is no relationship between the monthly spawning fraction and the two methods, which may indicate that the estimates of the spawning frequency are accurate. However, there are two caveats which need to be examined when applying the POF method. First, the degeneration of POFs varies among species and may be influenced by the preferred spawning temperature of a species (Chiang et al., 2006a). Second, the fish we collected from the fish market may have been caught a few days earlier. Because of that, it is possible that the POFs degenerated before we obtained the fish and therefore the fraction of ovaries with POFs may have been underestimated.

Conclusion and recommendations

This study provides reproductive parameters and their associated uncertainty as inputs for use in stock assessments of blue marlin in the western Pacific Ocean. The analyses were based on large samples from Taiwanese offshore longliners that cover broad areas in the western Pacific Ocean. Consequently, the estimates should be reliable. However, collecting by ships a greater number of specimens over the entire stock's spatial distribution (especially for hydrated ovaries, and testes during the spawning season) is recommended so that estimates of male size-at-maturity and egg production will be more robust. The spatial variation in some of the reproductive parameters could be explored further by using data collected over a broader spatial domain and hence an exploration could be conducted to determine whether this variation is related to abiotic or biotic factors. We recommend that the methods used in this study be applied to estimate reproductive parameters for billfish and other pelagic fish.

The authors express sincere gratitude to A. E. Punt, School of Aquatic and Fishery Sciences, University of Washington, for his valuable comments and comprehensive editing of an earlier version of this manuscript. The authors also thank the four anonymous reviewers for their constructive comments. This study was partially financially supported by the National Science Council and the Fisheries Agency, Council of Agriculture, Taiwan, through grants NSC89-2316-B-002-038 and 90AS-1.4.5-FA-F2(3) to Chi-Lu Sun.

Manuscript submitted 29 September 2008.

Manuscript accepted 3 June 2009.

The views and opinions expressed or implied in this article are those of the author and do not necessarily reflect the position of the National Marine Fisheries Service, NOAA.

Arocha, F. 2002. Oocyte development and maturity classification of swordfish from the north-western Atlantic. J. Fish Biol. 60:13-27.

Arocha, F., and Barrio. 2009. Sex ratios, spawning seasonality, sexual maturity, and fecundity of white marlin (Tetrapturus albidus) from the western central Atlantic. Fish. Res. 95:98-111.

Arocha, F., and L. Marcano. 2008. Life history characteristics of blue marlin, white marlin, and sailfish from the eastern Caribbean Sea and adjacent waters. In Proceedings of the fourth world fisheries congress: reconciling fisheries with conservation (J. Nielsen, J. Dodson, K. Friedland, T. Hamon, N. Hughes, J. Musick, and E. Verspoor, eds), p. 1481-1491. Am. Fish. Soc., Symposium 49, Vancouver, British Columbia, Canada, 2-6 May, 2004.

Begg G. A., G. A. Hopper. 1997. Feeding patterns of school mackerel (Scomberomorus queenslandicus) and spotted mackerel (S. munroi) in Queensland east-coast waters. Aust. J. Mar. Freshw. Res. 48:565-571

Buonaccorsi, V. P., K. S. Reece, L. W. Morgan, and J. E. Graves. 1999. Geographic distribution of molecular variance within the blue marlin (Makaira nigricans): A hierarchical analysis of allozyme, single-copy nuclear DNA, and mitochondrial DNA markers. Evolution 53:568-579.

Chen, B. J. 2001. Age and growth of the blue marlin, Makaira mazara, in the western Pacific Ocean. Master's thesis, 76 p. Institute of Oceaography, National Taiwan University, Taipei, Taiwan.

Chiang, W. C., C. L. Sun, S. Z. Yeh, W. C. Su, and D. C. Liu. 2006a. Spawning frequency and batch fecundity of the sailfish (Istiophorus platypterus) (Istiophoridae) in waters off Eastern Taiwan. Zool. Stud. 45:483-491.

Chiang, W. C., C. L. Sun, S. Z. Yeh, W. C. Su, D. C. Liu, and W. Y. Chen. 2006b. Sex ratios, size at sexual maturity, and spawning seasonality of sailfish Istiophorus platypterus from eastern Taiwan. Bull. Mar. Sci. 79:727-737.

Cyr, E. C. 1987. Age, growth and reproduction of blue marlin, Makaira nigricans, from South Carolina tourmament collections. Master's thesis, 41 p. Univ. South Carolina, Columbia, SC.

DeMartini, E. E., J. H. Uchiyama, and H. A. Williams. 2000. Sexual maturity, sex ratio, and size composition of swordfish, Xiphias gladius, caught by the Hawaii-based pelagic longline fishery. Fish. Bull. 98:489-506.

deSylva, D. P. 1974. A review of world sport fishery for billfishes (Istiophoridae and Xiphidae). In Proceedings of the international billfish symposium (R. S. Shomura, and F. Williams, eds.), p. 12-33. NOAA Technical Report NMFS SSRF-675, Kailua-Kona, Hawaii, 9-12 August, 1972.

deSylva, D. P., and P. R. Breder. 1997. Reproduction, gonad histology, and spawning cycles of North Atlantic billfishes (Istiophoridae). Bull. Mar. Sci. 60:668-697.

Erdman, D. S. 1968. Spawning cycle sex ratio and weights of blue marlin off Puerto Rico and Virgin Islands. Trans. Am. Fish. Soc. 97:131-137.

Fournier, D. A. 2000. An introduction to AD model builder, vers. 4: for use in nonlinear modelling and statistics, 127 p. Otter Research Ltd, Sidney, Canada.

Grier, H. J. 1981. Cellular-organization of the testis and spermatogenesis in fishes. Am. Zool. 21:345-357.

Hinton, M. G. 2001. Status of blue marlinin the Pacific Ocean. IATTC Stock Assess. Rep. 1:284-318. Hopper, C. N. 1990. Patterns of Pacific blue marlin reproduction in Hawaiian waters. In Proceedings of the second international billfish symposium 1-5 August 1988 (R. H. Stroud, ed.), p. 29-39. Kailua-Kona, HI.

Hunter, J. R., N. C. H. Lo, and R. J. Leong 1985. Batch fecundity in multiple spawning fishes. In An egg production method for estimating spawning biomass of pelagic fish: Application to the northern anchovy, Engraulis mordax (R. Lakser, ed.), p. 67-78. NOAA Tech. Rep. NMFS 36.

Hunter, J. R., and B. J. Macewicz. 2003. Improving the accuracy and precision of reproductive information used in fisheries. In Report of the working group on modern approaches to assess maturity and fecundity of warm- and cold-water fish and squids, 4-7 September, 2001 (O. S. Kjesbu, J. R. Hunter, and P. R. Witthames, eds), p. 57-68. Bergen, Norway.

Hunter, J. R., and B. J. Macewicz. 1985. Measurement of spawning frequency in multiple spawning fishes. In An egg production method for estimating spawning biomass of pelagic fish: application to the northern anchovy, Engraulis mordax (R. Lakser, ed.), p. 79-94. NOAA Tech. Rep. NMFS 36.

King, M. 1995. Fisheries biology assessment and management, 341 p. Fishing News Books, Oxford, England.

Kleiber, P., M. G. Hinton, and Y. Uozumi. 2003. Stock assessment of blue marlin (Makaira nigricans) in the Pacific using MULTIFAN-CL. Aust. J. Mar. Freshw. Res. 54:349-360.

Kume, S., and J. Joseph. 1969. Size composition of billfish caught by the Japanese longline fishery in the Pacific Ocean east of 130[degrees]W. Bull. Far Seas Fish. Res. Lab. 2:115-161.

La Monte, F. R. 1958. Notes on the alimentary, excretory, and reproductive organs of Atlantic Makaira. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 114:396-401.

Liu, T. Y. 2007. Reproductive biology of black marlin, Makaira indica, in the waters off Taiwan and South China Sea. Master's thesis, 112 p. National Taiwan Univ., Taipei, Taiwan.

Murua H., G. Kraus, F. Saborido-Rey, P. R. Witthames, A. Thorsen, and S. Junquera. 2003. Procedures to estimate fecundity of marine fish species relation to their reproductive strategy. J. Northw. Atl. Fish. Sci. 33:33-54.

Nakamura, H. 1944. Studies on fishes of the family Istiophoridae from the Formosan waters. 8. Seasonal differences in size of fish. Taiwan Hakubutsu-gakkai Kaiho. 34:286-292.

Nakamura, I. 1985. Billfishes of the World. An annotated and illustrated catalogue of marlins, sailfishes, spearfishes and swordfishes known to date. FAO Fisheries Synopsis no. 125, vol. 5, 65 p. FAO, Rome.

Quinn, T. J. II., and R. B. Deriso. 1999. Quantitative fish dynamics, 542 p. Oxford Univ. Press, New York.

Ramon, D., and N. Bartoo. 1997. The effects of formalin and freezing on ovaries of albacore, Thunnus alalunga. Fish. Bull. 95:869-872.

Ratty, F. J., R. M. Laurs, and R. M. Kelly. 1990. Gonad morphology, histology, and spermatogenesis in South-Pacific albacore tuna Thunnus alalunga (Scombridae). Fish. Bull. 88:207-216.

Schaefer, K. M. 1996. Spawning time, frequency, and batch fecundity of yellowfin tuna, Thunnus albacares, near Clipperton Atoll in the eastern Pacific Ocean. Fish. Bull. 94:98-112.

Shung, S. H. 1975. Study on the group maturity of marlin, fishery in the Tung-Sha Island Surface Sea. Bull. Taiwan Fish. Res. Inst. 25:97-112.

Skillman, R. A., and M. Y. Y. Yong. 1976. Von Bertalanffy growth-curves for striped marlin, Tetrapturus audax, and blue marlin, Makaira nigricans, in Central North Pacific Ocean. Fish. Bull. 74:553-566.

Sun, C. L., S. P. Wang, and S. Z. Yeh. 2002. Age and growth of the swordfish (Xiphias gladius L.) in the waters around Taiwan determined from analfin rays. Fish. Bull. 100:822-835.

Sun, C. L., S. P. Wang, C. E. Porch, and S. Z. Yeh. 2005. Sex-specific yield per recruit and spawning stock biomass per recruit for the swordfish, Xiphias gladius, in the waters around Taiwan. Fish. Res. 71:61-69.

Uosaki, K., and W. H. Bayliff. 1999. A review of Japanese long fishery for tunas and billfishes in the eastern Pacific Ocean, 1988-1992. InterAm. Trop. Tuna Comm. Bull. 21:275-488.

Wang, S. P., C. L. Sun, and S. Z. Yeh. 2003. Sex ratios and sexual maturity of swordfish (Xiphias gladius L.) in the waters of Taiwan. Zool. Stud. 42:529-539.

West, G. 1990. Methods of assessing ovarian development in fishes--a review. Aust. J. Mar. Freshw. Res. 41: 199-222.

Wilson, C. A., J. M. Dean, E. D. Prince, and D. W. Lee. 1991. An examination of sexual dimorphism in Atlantic and Pacific blue marlin using body-weight, sagittae weight, and age estimates. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 151:209-225.

Yeo, R. N. 1978. Fecundity, reproductive biology and some aspects of growth in the Atlantic blue marlin, Makaira nigricans, Lacepede 1802. Master's thesis, 257 p. Univ. of Miami.

Young, J., A. Drake, M. Brickhill, J. Farley, and T. Carter. 2003. Reproductive dynamics of broadbill swordfish, Xiphias gladius, in the domestic longline fishery off eastern Australia. Aust. J. Mar. Freshw. Res. 54:315-332.

Yuen, H. S. H., and P. M. Miyake 1980. Blue marlin, Makaira nigricans. In Summary report of the billfish stock assessment workshop Pacific resources (R. S. Shomura, ed.), p. 13-19. NOAA Tech. Memo., NOAA-TM-NMFS-SWFC-5.


Geoff Goodenow, May 9, 2004

NOAA Teacher at Sea
Geoff Goodenow
Onboard NOAA Ship Oscar Elton Sette

May 2 – 25, 2004

Mission: Swordfish Assessment Survey
Geographical Area:
Hawaiian Islands
Date:
May 9, 2004

Lat: 18 39 N
Long: 158 17 W
Sky: A few more cumulus clouds around today (40% cover) but they didn’t seem to get in the way of the sun too often. Some thin stratus and cirrus around too.
Air temp: 26 C
Barometer: 1011.5
Wind: 120 degrees at 3.5 Knots
Relative humidity: 56 %
Sea temp: 27.1 C
Depth: 959.3 m

The sea was very,very smooth throughout the day.

Science and Technology Log

The line last night was put out at Swordfish Seamount (500 meters deep), about 35 miles south of Cross. It was a bit longer than usual. Longline retrieval began 0800 and was not complete until 1130. Both the length and our better fortune accounted for the longer effort. We brought in 7 on the line today including 4 sharks. Species included the following: 1 snakefish (Gempylus serpens – 104 cm long and about 7 cm wide with a big eye, pointy snout and lined with very sharp teeth– dead), oceanic white tipped shark (Carcharhinus longimanus) alive, 157 cm and nasty a blue shark (Prionace glauca), alive, 132 cm and 32.5 kg, rather docile onboard, very pretty coloration — grayish belly softly blending to a blue dorsally a big eye thresher shark (Alopias superciliosus — love that name) a bit of life in him but not much, 136 cm + tailfin, 51 kg, its curved tail fin nearly the length of his body a silky shark ( ? ) alive an ono or wahoo, a dolphinfish and an escolar. I took some samples of blue shark and thresher shark teeth. A pretty exciting and busy morning. For most of these fish their fate in our hands was the same as usual. But the real excitement was bringing on the live sharks. As they are drawn near the ship, netting held in place on a 3 foot by 6 foot rectangular metal frame is lower to the water by a winch. The fish is brought onto it and hoisted aboard. There are a few seconds of near terror as this thrashing animal hits the deck wielding danger at both ends of its body. A mattress like cover is thrown over each end and weighted down by human bodies (mine was not one of them today, but I’ll take my turn eventually how many people do you know who have ridden a shark?).

The oceanic white and the silky were tagged with the pop ups. To do this a hole is drilled through the base of the dorsal fin. Line looped through that hole attaches the pop up to the animal. Fin clips and blood samples (if possible) are taken as are any remoras attached to the sharks. Then another moment of fear — restraints are withdrawn and animal is sent overboard as quickly as possible. Description of the satellite pop up tags: Each is about 12 inches tall. At the base is a light sensor, above that a cylindrical housing about 1 inch diameter, next a swollen area about 1.75 inch diameter (the pressure sensor) above which is an antenna about 6 inches long. Each costs about $4000.00 including about $300 satellite time to upload data. Since a signal cannot be sent through seawater to the satellite, the units acquire and store data until a preset pop up date (8 months is about max given battery power of the unit). Then they are released automatically, pop to the surface, find a satellite and dump info to it. The system allows us to track fishes vertical movements (by pressure changes) and horizontal movements by measuring ambient light levels. The latter tells us daylength which can be used to estimate latitude to perhaps within a degree and time of dusk and dawn, which when compared to Greenwich can indicate longitude.

But what if the animal dies before the 8 months are passed? If the animal is headed to the depths, at 1200 meters pressure causes release of the pop up. If no vertical change is detected over 4 days (animal has died in shallow water), they release. Other things can happen that disable the pop ups. They might get broken or eaten by other animals. Only about i in 3 tagged swordfish and big eye thresher sharks are heard from if tagged. Those animals go surface to 600 meters often and rapidly subjecting tags to quick temperature and pressure changes that might disrupt operation of the device. In spite of the obstacles, data is gathered from about 60% of the pop up tags deployed. An alternative is small archival tags that get implanted right onto the animal. These cost only $800 and have much greater storage capacity than pop ups so can provide much more data. However, these must be recovered — the fish have to be recaught in order to get the info from the tag. That’s a tough order in this big ocean and recovery rate is indeed low. Setting longline again tonight in same area. At 2042 we are at lat 18 16 N and long 158 27 W.

Personal Log

Last night was spectacular. Brilliant stars horizon to horizon — a star show above, including the Southern Cross, that was equaled in beauty and wonder by the light show in the water. Bioluminescent organisms were ablaze off stern. It looked like the Milky Way in the water but with the stars turning on and off and swirling about in a frenzy. Some were mere points of light, sometimes things flashed as a light bulb going quickly on and off, and once in a while a ghostly basketball sized sphere tumbled through the view. It was hard to know whether to look up or down for fear of missing the next dazzling event.

And yes, there was a small crowd at the bow to admire the moonrise at about 2345. The ship as always held its position near the longline set. As such we are sort of at the mercy of the sea, just rocking and rolling as it moves beneath us. It is to me a very pleasant motion, one that just rocks you gently to sleep. I have never been on a cruise ship, but friends who have tell me there is no (or little) sense of motion to the ship. Perhaps this is comforting to some, but I like the total experience (within reasonable limits, of course) and these last two nights have been perfect in all respects. I am handing off my duties as brake and bait man to others this evening so that I might digest and organize some of the info passed to me by Kerstin and others in the last couple days.

Here are a couple relating to ocean currents. Look at a chart that shows ocean currents along the US east coast (southern and mid-Atlantic states) and for the US west coast (Washington to California). What is the general direction of the flow along each coast? Along which coast, especially in summer, would you expect ocean water to be warmer? Niye ya?

I have given you daily temperature readings for the sea water here at about 18 degrees north. The Galapagos Islands straddle the equator far to the east of here off the west coast of South America. You would most likely expect the water there to be warmer on average than around the Hawaiian Islands. Is it? If not, what accounts for the difference?


Acknowledgements

We thank D. McGillicuddy, G. Lawson, and G. Flierl for helpful discussions while developing this work and C. H. Lam for contributing code. This work was funded by awards to CDB from the Martin Family Society of Fellows for Sustainability Fellowship at the Massachusetts Institute of Technology, the Grassle Fellowship and Ocean Venture Fund at the Woods Hole Oceanographic Institution, and the NASA Earth and Space Science Fellowship. Computational support was provided by the AWS Cloud Credits for Research programme. Funding for the development of HYCOM has been provided by the National Ocean Partnership Programme and the Office of Naval Research. CDB and PG acknowledge support from the NASA New Investigator Programme award 80NSSC18K0757. JF and PA were supported by FCT Grants (SFRH/BPD/66532/2009, DRCTM3.1.a/F/062/2016, and FCT/IF/01640/2015, respectively) and by Fundação para a Ciêcia e Tecnologia (FCT) through the strategic project UID/MAR/04292/2013 Granted to MARE.


Reproductive biology of blue marlin Makaira nigricans around Yonaguni Island, southwestern Japan

We studied the spawning seasonality and gonadal development of blue marlin Makaira nigricans using specimens captured around Yonaguni Island in southwestern Japan between February 2003 and February 2006. The mean (±SD) lower jaw–fork length of females (234 ± 24 cm) was greater than that of males (191 ± 12 cm). The smallest mature female and male were 183 and 160 cm, respectively. Most of the 717 females had immature ovaries. However, in March and from May to September, the ovaries of 26 females contained oocytes with yolk globules, hydrated oocytes, or postovulatory follicles. Most males had testes with a large amount of spermatozoa throughout the year. The occurrence of mature blue marlin at Yonaguni Island suggests that spawning occurs here. The mean condition factors (fatness of the fish) of both sexes decreased from March to June or July, presumably as they expended energy to reproduce. We discuss our results in the context of migration theory for blue marlin in the western North Pacific Ocean.

This is a preview of subscription content, access via your institution.


Acknowledgements

The authors thank J. Hutchings, A. Rosenberg, B. Hall, D. Bowen, E. Susko, L. Lucifora, Z. Lucas, C. Muir, and three anonymous referees for helpful comments and discussions, W. Blanchard for statistical advice, and the late R. Myers for his influence and inspiration. Financial support was provided by the Lenfest Ocean Program and NSF grant OCE00745606.

Appendix S1 IUCN regional conservation status of chondrichthyans.

Appendix S2 Queensland shark netting catch series.

Appendix S3 Parameter estimates of shark netting trends in South Africa.

Appendix S4 List of elasmobranch local extinctions.

Appendix S5 Parameter estimates of linear models in Fig. 6b–d.

Appendix S6 Parameter estimates of linear models in Fig. 6f–h.

As a service to our authors and readers, this journal provides supporting information supplied by the authors. Such materials are peer-reviewed and may be re-organized for online delivery, but are not copy-edited or typeset. Technical support issues arising from supporting information (other than missing files) should be addressed to the authors.

Filename Açıklama
ELE_1489_sm_appendixS1-S6.doc222 KB Supporting info item

Please note: The publisher is not responsible for the content or functionality of any supporting information supplied by the authors. Any queries (other than missing content) should be directed to the corresponding author for the article.